صوفی: امروز مطالبات را پرداخت می کنیم

سرپرست باشگاه پاس همدان گفت: مطالبات بازیکنان پاس همدان را امروز (26 اسفند) پرداخت می کنیم.  

عباس صوفی افزود: برای انگیزه و روحیه به بازیکنان سعی داشتیم دو روز پیش (24 اسفند)، 10 درصد از قرار داد بازیکنان را پرداخت کنیم که این مسئله به امروز موکول شد.


وی در خاتمه اظهار داشت: به طور حتم با کارهای مثبتی که در باشگاه انجام شده قرار است هر چه زودتر مشکلات مالی حل شود که قبل از عید مطالبات عقب افتاده بازیکنان پرداخت شود.